Stavební geologie – O nás

Stavební geologie. Logo.Společnost Stavební geologie-geoprůzkum České Budějovice, spol. s r.o. byla založena společenskou smlouvou a zapsána do obchodního rejstříku dne 12.listopadu 1991.

Historický vznik závodu v Českých Budějovicích se zaměřením na hlubinné průzkumné vrty užitkových nerostných surovin, ložiskové vrtání i lehké báňské práce, sahá do roku 1965 a patřil pod Rudný průzkum se sídlem v Praze. Před rokem 1965 měl Rudný průzkum Praha úsek v obci Křemže na Českokrumlovsku. V roce 1966 přešel z Rudného průzkumu Praha pod Stavební geologii národní podnik se sídlem v Praze. Výrobní program, který prakticky zahrnoval průzkum všech nerostů, s výjimkou ropy, plynu a uranu.

Zároveň toto období zaznamenalo významné rozšíření poskytovaných služeb o zakládání staveb na vrtaných pilotách. Národní, posléze státní podnik Stavební geologie nabízí široký sortiment geologických prací a služeb a současně disponuje rozsáhlým strojním vybavením pro vrtané práce. Po roce 1989 dochází k zásadním změnám v uspořádání nejen státu, ale i ve všech sférách národního hospodářství.

Ze Stavební geologie s.p. se podle sídel závodů delimitují samostatné akciové společnosti, ze kterých v procesu privatizace vznikají soukromé obchodní společnosti. Jednou z nich je právě společnost Stavební geologie-geoprůzkum České Budějovice, spol. s.r.o., a svou nabídkou na trhu pokračuje v tradici průzkumných prací.Tisk Stránky