Předmět činnosti

 • hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem
 • projektování a navrhování objektů, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem
 • zámečnictví
 • dekontaminace zeminy (mimo příloh ŽZ)
 • přípravné práce pro stavby
 • specializované stavební činnosti
 • opravy pracovních strojů
 • úprava a rozvod užitkové vody
 • specializovaný maloobchod
 • zprostředkování obchodu
 • zprostředkování služeb
 • nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zakázková činnost

Firma v období od roku 2000 do 31.12. 2004 zpracovala 2190 nabídek a projektů. Z toho bylo úspěšně dokončeno 2125, 65 nabídek nebylo realizováno. Finanční objem prací od roku 2000 do 31.12. 2004 činil 180 mil. korun.

Z tohoto objemu činili hydrogeologické práce 20 % , ložisková a základová geologie 20 %, vrty pro tepelná čerpadla 38 %, ekologické a sanační práce 22 %. V roce 2004 vyvrtali pracovníci společnosti 23 027 vrtů.

Personální činnost

Společnost měla k 31.12. 2004 celkem 54 zaměstnanců. Z toho: 20 středoškoláků, 16 vyučených mechaniků a vrtných dělníků.

Předmět činnosti.Tisk Stránky