Použité stroje a nástroje

Se soupravou G 25 jsme pro Město Hrušovany nad Jevišovkou provedli průzkumný hydrovrt do hloubky 220 m. Vrt byl vystrojen zárubnicemi o průměru DN 200 mm. Tato souprava je používána na hloubení širokoprofilových vrtů v pánevních sedimentech.

Se soupravami ZIF 650 jsme například prováděli průzkumné práce v Severočeské hnědouhelné pánvi, kde jsme se vyrovnali se složitými geologickými podmínkami, jako je silné svírání jílů, či vyjíždění celých bloků horniny v podhůří Krušných hor. V Třeboňské pánvi naše osádky prováděly celý regionální průzkum, kde byla ověřena mocnost pánve až 377 m. Všechny provedené vrty byly konstruovány tak, aby bylo možné ověřit hydraulické parametry zkoumané oblasti. Na této soupravě je také úspěšně aplikována technologie vrtání na plnou čelbu valivými dláty do průměru 500 mm a hloubek 100 m v sedimentárních horninách.Tento typ soupravy se osvědčil i pro vrtání technologií WL.

Souprava COMACCHIO CM 900P je na pásovém podvozku pro vrty pro tepelné čerpadla s technologií dvojité hlavy, maloprofilové vrtání svislé nebo šikmé, pro injektážní a mikripilotážní práce, ložiskové průzkumné vrty, mapovací vrty pro zjišťování ekologického znečištění zemin a podzemních vod, indikační vrty pro zjišťování uvedeného znečištění.

Souprava ADBSM je stále nasazena na komunální hydrogeologii, kde provádí s ponorným kladivem vrtané studny v krystaliniku, inženýrsko-geologické a ložiskové průzkumné vrty V poslední době se používá i pro hloubení vrtů na sondy tepelných čerpadel.

Souprava PSM 980 je na pásovém podvozku pro maloprofilové vrtání svislé nebo šikmé, pro injektážní a mikripilotážní práce, ložiskové průzkumné vrty, mapovací vrty pro zjišťování ekologického znečištění zemin a podzemních vod, indikační vrty pro zjišťování uvedeného znečištění.

Souprava ADBS disponuje technologií jádrového příklepného vrtání s jádrovnicí na laně (BOTEC) a předráženými pažnicemi. Uplatnění nachází stejně jako souprava UGB. Do jisté míry může nahradit i soupravu RNM.

Souprava SOILMEC SM 400 je na pásovém podvozku pro maloprofilové vrtání svislé nebo šikmé, pro injektážní a mikripilotážní práce, ložiskové průzkumné vrty, mapovací vrty pro zjišťování ekologického znečištění zemin a podzemních vod, indikační vrty pro zjišťování uvedeného znečištění.

Souprava SKB 4 je využívána k diamantovému vrtání systému WIRE-LINE. S touto soupravou jsme prováděli celý inženýrsko-geologický průzkum pro stavbu jaderné elektrárny Temelín. V rámci této zakázky jsme provedli i strukturní vrt do hloubky 735 m konečný průměr 75,3 mm.

Souprava CF 2,5 je vhodná pro vrtání pilot o průměru 400 a 630 mm a studní v sedimentárních horninách, zejména ve štěrcích, kde ostatní soupravy selhávají.

Soupravami UGB 1VS provádíme inženýrskogeologické a ložiskové průzkumné vrty do hloubek 40 m. Dále pak mapovací vrty pro zjišťování ekologického znečištění zemin a podzemních vod, indikační vrty pro zjišťování uvedeného znečištění.

Souprava LSS 25 je malá, pojízdná a vhodná pro vrtání v měkkých sedimentárních horninách, max. úvodní průměr 112 mm. Je nasazována na vrty, kam nelze zajet jinou výkonnější technikou.Tisk Stránky