Katalog vrtných souprav

VRTNÁ SOUPRAVA: DRILLMEC G 25
Vrtná souprava určená pro širokoprofilové hydrogeologické průzkumné a jímací vrty hloubek 300 – 500 m dle průměru vrtu.

Parametry vrtné soupravy
Podvozek kolový: Tatra
Délka soupravy: 10,35 m
Podjezdná výška soupravy: 4 m
Hmotnost soupravy 32 t
Výška věže: 11,25 m
Šířka soupravy: 2,5 m
Výplachové čerpadlo: 30 l/s – 30 bar
Délka vrtných tyčí: 6 m
Tah vrtné hlavy: 21,6 t
Tah vrátku: 19,6 t
Tah pomocného vrátku: 2 t

 

Souprava Drillmec G25 disponuje:

 • technologií bezjádrového rotačního vrtání valivými dláty s přímým i nepřímým
  výplachem
 • vrtání ponorným kladivem

 

VRTNÁ SOUPRAVA: ADBS M
Vrtná souprava určená pro inženýrsko – geologické a ložiskové průzkumné vrty, hydrogeologické průzkumné vrty, mapovací vrty pro zjišťování ekologického znečištění zemin a podzemních vod, indikační vrty pro zjišťování uvedeného znečištění.

Parametry vrtné soupravy
Podvozek kolový: Tatra
Délka soupravy: 7,2 m
Podjezdná výška soupravy: 4 m
Hmotnost soupravy 15 t
Výška věže: 8 m
Nosnost věže: 20 t
Šířka soupravy: 2,5 m

 

Souprava ADBS M disponuje:

 • technologií jádrového příklepného vrtání s jádrovnicí na laně
 • předráženými pažnicemi
 • technologií bezjádrového rotačně – příklepového vrtání se vzduchovým výplachem
 • jádrového vrtání bez použití výplachu

 

VRTNÁ SOUPRAVA: ADBS

Vrtná souprava určená pro inženýrsko – geologické a ložiskové průzkumné vrty, hydrogeologické průzkumné vrty, mapovací vrty pro zjišťování ekologického znečištění zemin a podzemních vod, indikační vrty pro zjišťování uvedeného znečištění

Parametry vrtné soupravy
Podvozek kolový: Tatra 148
Délka soupravy: 8,14 m
Podjezdná výška soupravy: 3,35 m
Hmotnost soupravy 15 t
Výška věže: 8 m
Nosnost věže: 20 t
Sířka soupravy: 2,44 m

 

Souprava ADBS (BOTEC) disponuje:

 • technologií jádrového příklepného vrtání s jádrovnicí na laně
 • předráženými pažnicemi
 • technologií bezjádrového rotačně – příklepového vrtání se vzduchovým výplachem
 • jádrového vrtání bez použití výplachu

 

VRTNÁ SOUPRAVA: TESCAR CF 2,5
Vrtná souprava určená pro hydrogeologické průzkumné vrty do 15 m Æ 400 mm,
vrtané piloty Æ 400 – 750 mm, zápory.

Parametry vrtné soupravy
Podvozek: pásový
Délka soupravy: 3,9 m
Podjezdná výška soupravy: 2,94 m
Hmotnost soupravy 7,95 t
Výška věže: 5,65 m
Nosnost věže: 3 t
Šířka soupravy: 2 m

Souprava TESCAR CF 2,5 disponuje:
technologií bezjádrového náběrového rotačního vrtání bez výplachu a Kelly tyče
vrtná kolona se sestává ze šapy (vrtného hrnce) nebo spirálu

 

VRTNÁ SOUPRAVA: COMACCHIO CM 900P
Vrtná souprava určená pro vrty pro tepelná čerpadla, hydrogeologické průzkumné vrty
a inženýrsko – geologické vrty.
Parametry vrtné soupravy
Podvozek: pásový
Délka soupravy: 7,95 m
Podjezdná výška soupravy: 3,05 m
Hmotnost soupravy: 13,5 t
Výška věže: 7,95 m
Nosnost věže: 28 t
Šířka soupravy: 2,4 m

 

Souprava COMACCHIO CM 900P disponuje:

 • technologií rotačně – příklepného vrtání nebo rotačního vrtání na plnou čelbu se
  vzduchovým výplachem s nástřikem vody nebo pomocí bentonitového nebo polymerového výplachu
 • technologií jádrového vrtání na sucho nebo s použitím výplachu

 

VRTNÁ SOUPRAVA: SOILMEC PSM 980
Vrtná souprava určená pro mikropiloty, zápory, kotvy, vrty pro tepelná čerpadla,
hydrogeologické průzkumné vrty a inženýrsko – geologické vrty.

Parametry vrtné soupravy
Podvozek: pásový
Délka soupravy: 6,34 m
Podjezdná výška soupravy: 2,62 m
Hmotnost soupravy 8 t
Výška věže: 6,34 m
Nosnost věže: 8 t
Šířka soupravy: 1,96 m

 

Souprava SOILMEC PSM 980 disponuje:

 • technologií bezjádrového rotačně – příklepového vrtání se vzduchovým výplachem
 • technologií jádrového rotačního vrtání tvrdokovovými korunkami bez použití výplachu

 

VRTNÁ SOUPRAVA: SOILMEC SM 400
Vrtná souprava určená pro mikropiloty, maloprofilové vrtání svislé nebo šikmé,
injektážní práce, ložiskové průzkumné vrty, mapovací vrty pro zjišťování ekologického
znečištění zemin a podzemních vod, indikační vrty pro zjišťování uvedeného znečištění.

Parametry vrtné soupravy
Podvozek: pásový
Délka soupravy: 8,9 m
Podjezdná výška soupravy: 2,62 m
Hmotnost soupravy 10,5 t
Výška věže: 8,9 m
Nosnost věže: 7,9 t
Šířka soupravy: 2,3 m

 

Souprava SOILMEC SM 400 disponuje:

 • technologií bezjádrového rotačně – příklepového vrtání se vzduchovým výplachem
 • technologií jádrového rotačního vrtání tvrdokovovými korunkami bez použití výplachu

 

VRTNÁ SOUPRAVA: UGB
Vrtná souprava určená pro inženýrsko – geologické a ložiskové průzkumné vrty
do hloubky 40 m, mapovací vrty pro zjišťování ekologického znečištění zemin
a podzemních vod, indikační vrty pro zjišťování uvedeného znečištění.

Parametry vrtné soupravy
Podvozek kolový: PV3S
Délka soupravy: 8 m
Podjezdná výška soupravy: 3,2 m
Hmotnost soupravy 9,5 t
Výška věže: 8,8 m
Nosnost věže: 5,2 t
Šířka soupravy: 2,4 m

 

Souprava UGB disponuje:

 • technologií bezjádrového rotačně – příklepového vrtání se vzduchovým výplachem
 • technologií jádrového rotačního vrtání tvrdokovovými korunkami bez použití výplachu

 

VRTNÁ SOUPRAVA: SKB 4
Vrtná souprava určená pro inženýrsko – geologické a ložiskové průzkumné vrty do 400m.

Parametry vrtné soupravy
Podvozek kolový: Tatra
Délka soupravy: 13,5 m
Podjezdná výška soupravy: 3,7 m
Hmotnost soupravy 18 t
Výška věže: 13,5 m
Nosnost věže: 8 t
Šířka soupravy: 2,5 m

 

Souprava SKB 4 disponuje:

 • technologií jádrového rotačního vrtání tvrdokovovými korunkami bez použití výplachu
 • technologií WIRE LINE, jádrové vrtání v pevné hornině diamantovým nástrojem s výplachem čistou vodou

 

VRTNÁ SOUPRAVA: SKB 4
Vrtná souprava určená pro inženýrsko – geologické a ložiskové průzkumné vrty do 70m.

Parametry vrtné soupravy
Podvozek kolový: Praga V3S
Délka soupravy: 6 m
Podjezdná výška soupravy: 3,2 m
Hmotnost soupravy 8 t
Výška věže: 6 m
Nosnost věže: 2,5 t
Šířka soupravy: 2,5 m

 

Souprava SKB 4 disponuje:

 • technologií jádrového rotačního vrtání tvrdokovovými korunkami bez použití výplachu
 • technologií WIRE LINE, jádrové vrtání v pevné hornině diamantovým nástrojem s výplachem čistou vodou
 • šikmé vrtání

 

VRTNÁ SOUPRAVA: ZIF 650
Vrtná souprava určená pro hydrogeologické průzkumné vrty, jádrové průzkumné
a ložiskové vrty, vrty pro tepelná čerpadla

Parametry vrtné soupravy
Podvozek kolový: Tatra 148
Délka soupravy: 13,5 m
Podjezdná výška soupravy: -
Hmotnost soupravy 18 t
Výška věže: 13,5 m
Nosnost věže: 8 t
Šířka soupravy: 2,5 m

 

Souprava ZIF 650 disponuje:

 • technologií bezjádrového vrtání valivými dláty s přímým výplachem (suspenze aktivovaného bentonitu s příslušnými přísadami – škrob, soda)
 • technologií jádrového vrtání roubíkovými korunkami s přímým výplachem
 • technologií jádrového vrtání roubíkovými korunkami a listovými dláty s přímým výplachem
 • technologie vrtání na plnou čelbu valivými dláty do průměru 500 mm a hloubek 100 m v sedimentárních horninách
 • vrtání v pevné hornině diamantovým nástrojem s výplachem čistou vodou
 • technologií WIRE LINE

 

VRTNÁ SOUPRAVA: LSS 15
Malá pojízdná vrtná souprava vhodná pro vrtání v mělkých sedimentárních horninách
do hloubky 10 – 15 m max. profilem 108 mm, možnost šikmého vrtání do 45 st.

Parametry vrtné soupravy
Podvozek: přívěs za malotraktor
Délka soupravy: 2,94 m
Podjezdná výška soupravy: 1,88 m
Hmotnost soupravy 400 kg
Výška věže: 1,78 m
Nosnost věže: neuvedena
Šířka soupravy: 0,88 m

 

Souprava LSS 15 disponuje:

 • technologií rotačně – příklepového vrtání na sucho


Tisk Stránky