Čerpací zkoušky

Čerpací zkouškyČerpací zkoušky.Na provedeném vrtu se po vystrojení provede čerpací zkouška, která stanoví konkrétní vydatnost zdroje, sledování hladin stávajících vodních zdrojů a laboratorní analýzy vzorků vody. Tisk Stránky